Auke i sats for forseinkingsrente

Skjermingsrente for inntektsåret 2018

Du kan få for høgt skattetrekk i 2019!