Statsbudsjett 2021- auka skattefri grense på gåver

Statsbudsjettet for 2021

Justeringsavtale – strenge tidsfristar

Forslag til statsbudsjett 2021

Statens reiseregulativ og skattefrie satsar for 2020