Du kan få for høgt skattetrekk i 2019!

Reduserte satsar for diett i 2018

Digital sjukemelding frå 15.01.2018

Omsorgspengar for sjølvstendig næringsdrivande

Ny rutine for innsending av sjukepengekrav

Fri for å følgje barn til lege eller tannlege