Korona: Omsorgspengar ved lokale utbrot

Massasje betalt av arbeidsgivar

Du kan få for høgt skattetrekk i 2019!

Reduserte satsar for diett i 2018

Digital sjukemelding frå 15.01.2018