Omsorgspengar for sjølvstendig næringsdrivande

Ny rutine for innsending av sjukepengekrav

Fri for å følgje barn til lege eller tannlege

Skattlegging av fri telefon mv (EKOM-tenester)

5.000 nye kontrollar av personallister

Skattefri trening og skadeforebygging?

Presiseringar om differensiert arbeidsgivaravgift

Nye satsar for reiserekningar

A-ordninga: Meirarbeid med ny lønnsrapportering