Statsbudsjett 2021- auka skattefri grense på gåver

Statsbudsjettet for 2021

Forslag til statsbudsjett 2021

Statsbudsjettet – politisk fleirtal saman med V og KrF

Forslag til statsbudsjettet 2015