Forslag til statsbudsjett 2021

Statsbudsjettet – politisk fleirtal saman med V og KrF

Forslag til statsbudsjettet 2015