Korona: permittering og lønn

Statens reiseregulativ og skattefrie satsar for 2020

Frist for betaling av tilleggsforskot på skatt

Retten til omsorgspengar vert begrensa

Korona: Særreglar for landbruk