Korona: Portal for lønnstilskot er opna

Korona: Sjølvstendig næringsdrivande

Korona: Utvida rett til eigenmelding vert oppheva