Skjermingsrente for inntektsåret 2019

Auke i sats for forseinkingsrente

Julegåver og julebord

Årsoppgjeret 2019

Melde adresseendring til Folkeregisteret og Posten

Massasje betalt av arbeidsgivar