Kvifor er forenkling så vanskeleg?

Korona: Omsorgspengar ved lokale utbrot

Korona: Kompensasjons-ordninga for august er opna

Korona: Fristar- arbeidsgivaravgift 4. termin

Fristar hos Føretaksregisteret før årsskiftet

Korona: Endra permitteringsreglar frå 1. september