Takseringsreglar for 2020

Heimekontor og skatt

Korona: Semje på Stortinget om nye koronatiltak

Korona: Ny støtteordning for faste kostnader

Nytt drosjeregelverk trådde i kraft 1. november