Kjelde: Regnskap Norge

Meirverdiavgifta for både første og andre termin har forfall 10. juni. Det kan søkast om betalingsutsetjing for desse krava, men ordninga gjeld generelt for alle skatte- og avgiftskrav ut 2020.

Ordninga med betalingsutsetjing etter søknad kjem i staden for ny og allmenn fristutsetjing.

Ordninga er mellombels og gjer det mogleg å søke om utsetjing med betaling av meirverdiavgift, forskotsskatt, arbeidsgivaravgift, finansskatt og særavgifter. Det blir rekna seks prosent rente.

Ordninga gjeld også krav som Statens innkrevingssentral kan gi utsetjing på.

MIDLERTIDIG ORDNING UT 2020

Ordningen vil bli midlertidig frem til 31. desember 2020, og at det stilles vilkår om at næringsdrivende ikke har ubetalte forfalte krav fra før 29. februar 2020.

Forsinkelsesrenten blir redusert til 6 % fra 10. juni. Næringsdrivende som får innvilget betalingsutsettelse får dermed beregnet renter på kravet. I praksis vil derfor en betalingsutsettelse bare gjøre at skatteetaten ikke vil starte innfordring.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon