Kilde: Regnskap Norge

Grunnbeløpet var tidligere kr. 96 883. Økningen er på kr. 2975 som tilsvarer en justering på 3,07 %.
Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres årlig, og benyttes til beregning av pensjoner fra folketrygden. I tillegg påvirker grunnbeløpet enkelte skattesatser.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon