Departementet foreslår å oppheve kravet om formell søknad. Næringsdrivande skal i staden krevje tilbakegåande avgiftsoppgjer ved innsending av ordinær avgiftsoppgåve. Forslaget vil medføre ei forenkling for dei næringsdrivande og vil kunne frigjere ressursar i skatteetaten.


Klikk her for utskriftsvennleg versjon