Kjelde: Regnskap Norge

Det blir reduksjon av arbeidsgivaravgifta med fire prosentpoeng for mai og juni 2020. Permitteringsreglane blir oppmjuka vesentleg og det blir endringar i reglane for omsorgspengar og sjukepengar. Dei sjølvstendig næringsdrivande får ei inntektssikring på 80% av gjennomsnitt siste tre åra.

PERMITTERING

Permitterte sikres nå full lønn til og med arbeidsdag nummer 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to arbeidsdager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 arbeidsdagene.

Arbeidsgivers varslingsplikt er to kalenderdager for de som brått mister omsetning. I andre tilfeller skal hovedregelen brukes og da er varslingsfristen 14 kalenderdager.

Trenger du hjelp til permitteringsvarsel? Ta kontakt med Rekneskap Høydalsvik på 700 49000 eller post@rekne.no

Lavtlønnede som blir permittert sikres en inntekt på minimum 80 % av inntekten opp til 3 G i permitteringstiden etter lønnen faller bort.

For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlinglønnen.

For å få rett til dagpenger etter dag 20, må du:

  • Ha tjent kr 75.000 (0,75G)
  • Registrert deg som arbeidssøker på NAV.no
  • Søke om dagpenger (NB! Du får ikke dagpenger for tida før du søker)
  • Registrere CV hos NAV
  • Sende meldekort hver14. dag

Les meir om permittering- og dagpengeregelverket her.

FORSKOT PÅ DAGPENGAR

Du har no moglegheit for å søke om forskot på dagpengar dersom du treng pengar før du får svar på dagpengesøknaden din. Dette er ein forenkla søknad. Beløpet er ikkje eit svar på om du har rett til dagpengar eller ei berekning på kor mykje du kan få.

Gå direkte til søknad på nav.no.

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.

Søknaden må sendes i etterkant noe som tilsier at søknad først kan sendes i månedsskiftet april/mai.

OMSORGSPENGER OG SYKEPENGER

Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 4.

Antall omsorgsdager,»sykt-barn-dager» er doblet med virkning fra og med fredag 13.mars. Doblingen av kvoten gjelder ut 2020. Foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner får mulighet til å overføre dager med omsorgspenger mellom seg. Les meir her.

Videre reduseres arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Nivået på sykepengene er det samme som i dag.

ARBEIDSGIVERAVGIFT

Reduksjon i arbeidsgiveravgift med fire prosentpoeng gjøres gjeldende for tredje termin (mai og juni).

Det vil også etableres en ordning for å gi kompensasjon til foretakene som holder til i de sonene av Norge der det i dag er nullsats og ikke får noen fordel av en reduksjon i arbeidsgiveravgiften.

Les meir:
Fristar, satsar og tvangsmulkt
Skatteetatens samleside «Koronavirus – tiltakspakker»
Korona: Dette må du som driver virksomhet vite

Klikk her for utskriftsvennleg versjon