Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være sendt Foretaksregisteret innen 20. oktober. Denne fristen gjelder når meldingen sendes elektronisk via Altinn.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 12. desember, kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

MELDINGER PÅ PAPIR
Dersom du må sende inn melding på papir, bør Foretaksregisteret ha mottatt vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 1. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger på papirskjema som mottas av Foretaksregisteret etter 30. november risikerer å ikke bli registrert innen utgangen av 2020.

LES MER
Registrer i Føretaksregisteret innan årsskiftet (Brønnøysundregistrene)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon