Kjelde: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Ordninga gjeld tapte inntekter for perioden 12. mars til og med 31.
august 2020. Søknadsfristen er 15. september 2020. Søkjaren må vere registrert i Frivillighetsregisteret.

Finn ut om din organisasjon er kvalifisert til å søke kompensasjon.

Det kjem først 10 ja/nei- spørsmål, der ein får kontrollert om ein er kvalifisert til å søke. Deretter kjem ein vidare til sida med søknadsskjemaet.

Ny koronakrisepakke

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med covid-19-utbruddet. Les forskriften her. 

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.

Det kan søkes om: 

  • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

Dette er en tillitsbasert ordning. Søker plikter å oppgi korrekte opplysninger. Dersom søker er i tvil om hva ordningen kan kompensere må dette avklares før søknaden sendes.
Sjekk derfor ofte stilte spørsmål og svar i forbindelse med ordningen før du søker.

Oppdatert søkerliste og utbetaling

Eventuelle uklarheter, spørsmål og merknader i søknaden vil kreve skjønnsmessige vurderinger som kan føre til at flere får utsatt utbetaling av kompensasjon. Dersom organisasjonen er uenig i innretningen av ordningen, må henvendelser rettes til Kulturdepartementet, som har fastsatt regelverket på bakgrunn av Stortinget sitt vedtak. Det vil bli gjennomført etterhåndskontroll og uberettiget eller for høy kompensasjon kan helt eller delvis kreves tilbake.

Denne ordningen har lengre tidsrom og dekker flere tap av inntekter enn krisepakke 1, som kompenserte for tapte billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter i perioden fra 5. mars til 31. april.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon