Skattefrie gåver i arbeidsforhold

Julebord:

  • Julebord blir normalt vurdert som skattefritt velferdstiltak for dei tilsette. Også reise med inntil to overnattingar blir godteke. Det er ein føresetnad at alle eller ei betydeleg gruppe av dei tilsette er invitert.
  • Skattefritaket for julebord omfattar normalt også deltaking av den tilsette sin ektefelle eller sambuar innanfor ramma av det som er rimeleg. Alkohol, herunder brennevin blir akseptert frådragsført.
  • Det er ikkje frådragsrett for julebord hos enkeltpersonføretak og aksjeselskap utan andre tilsette enn eigaren, ektefelle eller barn.
  • Skattefritaket omfattar også andre personar som er tilknytt bedrifta, slik som eigar og styremedlem, men berre når bedrifta har tilsette og tilstellinga blir vurdert som eit skattefritt velferdstiltak. 
  • Kostnaden til julebord er skattemessig frådragsberettiga for bedrifta.
  • Det er ikkje frådragsrett for inngåande meirverdiavgift for kostnader til julebord.
  • Det er ikkje frådragsrett for enkeltpersonføretak og aksjeselskap utan andre tilsette enn eigaren. Det same gjeld dersom dei andre tilsette er ektefelle eller barn.

  • Les meir om velferdstiltak i arbeidsforhold


Klikk her for utskriftsvennleg versjon