Kjelde: Lotteri- og stiftelsestilsynet

For dei som har motteke momskompensasjon i 2020 er søknadsfristen 20. april 2021.

Alle som er registrert i Frivilligheitsregisteret kan søke tilskot i samband med gjennomføring av arrangement eller aktivitet i perioden 1. januar 2021 til og med 30. juni 2021. For denne ordninga vert det truleg opna for søknader i juni 2021.

For publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren gjeld ordninga for perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2021. Det blir opna for søknader i april 2021.

Forskriften om tilskuddsordning til frivilligheten er todelt

  • Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020.
  • Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner.

I tillegg er det en tilskuddsordning til publikumsarrangement av nasjonal verdi for toppidretten. Forskriften blir lagt ut her snarest.

Forskriften om tilskuddsordning til frivilligheten 

Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon

Organisasjoner som fikk momskompensasjon i 2020 kan få tilskudd. Disse fyller ut egenerklæring, og har søknadsfrist 20. april.

Det er sentralleddene som skal bekrefte egenerklæringen på vegne av underleddene sine. Fikk dere momskompensasjon som enkeltstående søker skal dere levere egenerklæring selv.

Gå til søknadssiden

De som mottar midler fra denne delen av ordningen, kan også søke om tilskudd i forbindelse med gjennomføring av arrangement eller aktiviteter.

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter

Det blir i tillegg åpnet for å søke tilskudd i forbindelse med gjennomføring av arrangement eller aktiviteter.

Ordningen gjelder for arrangement eller aktivitet i perioden 1. januar 2021 til og med 30. juni 2021. Alle som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke.

Det kan søkes om:

  • Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter, som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak.
  • Merkostnader organisasjonen har hatt på grunn av smitteverntilpassinger som er nødvendige for å gjennomføre arrangement og aktiviteter.
  • Dekning av tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter som følge av publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis er gjennomført. Størrelsen på tilskuddet utgjør differansen mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader til arrangementet eller aktiviteten.

Søker må kunne dokumentere at merkostnader, tapte publikumsinntekter, leieinntekter og deltakeravgifter er en direkte konsekvens av covid- 19.

I tilfeller der arrangement eller aktivitet må avlyses, som følge av restriksjoner eller råd og anbefalinger fra myndighetene, er det bare kostnader som kommer i tillegg og kostnader du ikke kan unngå, med fradrag for faktiske inntekter, som blir dekket.

Vi kommer trolig til å åpne for søknader i juni 2021.

Tilskudd til publikumsarrangement av nasjonal verdi

Dette er en tilskuddsordning for gjennomførte og avlyste publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

Internasjonale mesterskap på seniornivå som EM, VM, NM, verdenscup og landskamper er omfattet av ordningen. Det samme er seriespill på øverste nivå i lagidretter, samt OBOS-ligaen i fotball.

Ordningen gjelder fra 1. januar til 30. juni 2021. Det blir åpnet for søknader i april.

Les mer om ordningen.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon