Kjelde: Regnskap Norge

Skattedirektoratet har laga ei oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvensar i samband med koronaviruset. Dette omfattar utsett frist for innbetaling av skattar og avgifter, endring av meirverdiavgifta, tvangsmulkt som følgje av for sein innlevering av pliktig rapportering mv.

Oppdatert oversikt finn du til ei kvar tid på Skatteetaten sine sider.

Som følge av Korona-situasjonen vert det ikkje ilagt tvangsmulkt ved forseinka levering av:

 • MVA-melding for 1. og 2. termin med frist 14.04.2020 og 10.06.2020.
 • MVA årstermin 10.03.2020 eller årsoppgåve for primærnæring 14.04.2020
 • Skattemelding for personleg næringsdrivande og selskap med frist 31.05.2020
 • A-melding med frist 05.03.2020.

Det er sjølvsagt ønskeleg med levering innan frist. For a-melding er det spesielt viktig, då informasjonen her har betydning for behandling av krav på sjukepengar og dagpengar frå NAV. Les heile saka her.

Korona: Dette må du som driver virksomhet vite. Les artikkelen her.

ENDRING I BETALINGSFRISTER

 • Merverdiavgift: innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.
 • Forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.
 • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: 
  • Første termin er utsatt fra 16. mars til 1. mai
  • Andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli
 • Arbeidsgiveravgift: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.
 • Forskuddstrekk: innbetaling av forskuddstrekk 2. termin er ikke utsatt. Fristen er 15. mai 2020
 • Innbetaling av finansskatt: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

HAR INNTEKTEN DIN ENDRET SEG DEN SISTE TIDEN?

En del mister inntekt på grunn av korona-situasjonen, fordi de blir permitert eller sagt opp. Hvis dette gjelder deg, bør du raskt vurdere å endre skattekortet hvis du er lønnstaker eller pensjonist eller endre forskuddsskatten hvis du er næringsdrivende. På den måten kan du lette din økonomiske situasjon ved at skattetrekket eller forskuddsskatten blir lavere.

FORSKUDDSSKATT

Dersom du har innbetalt forskuddsskatten 15. mars før 1. mai, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du ta kontakt med din lokale skatteoppkrever for tilbakebetaling. 

ENDRING I REDUSERT SATS FOR MVA

Lav sats for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre reduseres fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020.  

MERK: Skattedirektoratet kommer tilbake med oppdatert informasjon.

KONKURSKARANTENE

Du kan sjekke om en person har en aktiv konkurskarantene ved å søke i Konkursregisteret hos Brønnøsundregistrene.

UNNTAK FRÅ KRAV TIL FYSISKE MØTE

Ein kan no halde elektronisk styremøte, generalforsamling og årsmøte i mellom anna aksjeselskap og ansvarlege selskap. Forskrift om unntak frå kravet til fysiske møte gjeld frå laurdag 28. mars.

Både forskrifta og den nye koronalova gjeld ein månad, fram til 27. april 2020. Det er dato for møteinnkalling som avgjer om du kan bruke unntaksreglane.

Det er venta at tilsvarande endringar vil kome for eigarseksjonssameige, burettslag og boligbyggarlag.

Les heile saka her

Klikk her for utskriftsvennleg versjon