Det er viktig at du som er aksjonær kontrollerer at oppgåva er korrekt, og melder frå om eventuelle avvik. Oppgåva skal sendast inn til likningskontoret sjølv om du ikkje har endringar til oppgåva.


Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til oppgåva.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon