På tide å tenkje på sommarferien?

Aksjetap og -gevinst – reglane som gjeld frå 2004

SkatteFUNN – krava til timerekneskap

Styreutfordringar i mindre bedrifter

Dekking av utgifter til breiband

Skatteetaten sine kontrollaksjonar i 2004

Har du formue i utlandet?

Ny bokføringslov – både skjerping og reduserte krav

Regelendringar frå 1. januar 2005