Frå 1. juli 2019 er satsen for rente ved for sein betaling (morarentesats) fastsett til 9,25 % (endra frå 8,75 %).

Samla oversikt på rentesatsane.

Kalkulator for berekning av rente på for sein betaling.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon