Frå 1. januar 2018 er satsen for rente ved for sein betaling (morarentesats) fastsett til 8,50 % (uendra frå førre halvår).

Samla oversikt på rentesatsane.

Kalkulator for berekning av rente på for sein betaling.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon