Satsguiden gir deg komplett oversikt over satsar og beløpsgrenser, samt forklaring til regelverket.

Last ned kostnadsfri PDF-versjon.

Kjelde: NARF

Satsguiden inneheld følgjande satsar:

  • Statens reiseregulativ for innland og utland (stikkord: kostgodtgjersle, måltidsfrådrag frukost/lunsj/middag, nattillegg, overnatting, rutinemessige reiser, utland, bilgodtgjersle, hotell, hybel, brakke, privat)
  • Trekkpliktige naturalytingar
  • Skattesatsar og beløpsgrenser
  • Avgifter (arbeidsgivaravgift, meirverdiavgift med satsar og beløpsgrenser)
  • Avskrivingssatsar
  • Skattefrie gåver til tilsette mv.
  • Grunnbeløpet i folketrygda 
Klikk her for utskriftsvennleg versjon