Kjelde: Regnskap Norge

Reiseregulativet vert endra med verknad frå 1. juni 2020. For reisegodtgjersle er det ulike satsar for kost og kompensasjonstillegg før og etter månadsskiftet mai/juni om en nyttar staten sine satsar.

FORSKJELL PÅ STATENS SATSER OG SKATTEFRIE SATSER

Statens satser og de skattefrie satsene er ikke fullt ut samkjørte, noe som gjør at noen satser i statens reiseregulativ vil inneholde en skattepliktig andel. Den skattepliktige andelen er også trekkpliktig, slik at det trekkes skattetrekk i godtgjørelsen før utbetaling.

I 2020 må arbeidstakere som får reisegodtgjørelse basert på statens reiseregulativ (statens satser) forholde seg til forskjellige satser for kost før og etter månedsskiftet mai/juni. Det samme gjelder kompensasjonstillegg ved utenlandsreiser.

Satsene for bilgodtgjørelse og nattillegg endres ikke 1. juni.

Nedenfor finner du satser fra reiseregulativet og de skattefrie satsene som gjelder for 2020. Aller først en kort gjengivelse av de mest sentrale satsene:

 Skattefri sats 2020Statens sats i perioden 01.01 – 31.05.2020Statens sats i perioden 01.06 – 31.12.2020
BilgodtgjørelseKr 3,50 pr kmKr 4,03 pr kmKr 4,03 pr km
PassasjertilleggKr 1,00 pr kmKr 1,00 pr kmKr 1,00 pr km
Dagdiett, reiser mellom 6 – 12 timerKr 200Kr 307Kr 315
Dagdiett, reiser over 12 timer uten overnattingKr 400Kr 570Kr 585
Døgndiett, reiser over 12 timer med overnatting Kr 780Kr 801
Døgndiett ved overnatting på hotellKr 589  
Døgndiett ved annen overnatting uten kokemuligheterKr 164  
Døgndiett ved annen overnatting med kokemuligheterKr 91  
NattilleggKr 435Kr 435Kr 435

Du finn fleire satsar og utfyllande informasjon på Regnskap Norge.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon