Skattedirektoratet har publisert skjermingsrenta for 2017, som bla bestemmer kor mykje du kan ta ut skattefritt i aksjeutbytte og kva rente som skal brukast på lån frå personleg skattytar.

0,9 % (i fjor 0,5 %) i føretaksmodellen (enkeltpersonføretak) og berekning av renter på lån frå personleg skattytar til for eksempel eige aksjeselskap.

0,7 % (i fjor 0,4 %) for aksjonærmodellen og deltakarmodellen.

 (Skatteetaten – årleg)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon