1,1 % (i fjor 0,9 %) i føretaksmodellen (enkeltpersonføretak) og berekning av renter på lån frå personleg skattytar til for eksempel eige aksjeselskap.

0,8 % (i fjor 0,7 %) for aksjonærmodellen og deltakarmodellen.

Kjelde: Skatteetaten

Klikk her for utskriftsvennleg versjon