1,7 % (i fjor 1,1 %) i føretaksmodellen (enkeltpersonføretak) og berekning av renter på lån frå personleg skattytar til for eksempel eige aksjeselskap.

1,3 % (i fjor 0,8 %) for aksjonærmodellen og deltakarmodellen.

Kjelde: Skatteetaten

Klikk her for utskriftsvennleg versjon