Kommunane har fått tildelt koronastøtte som skal gå til næringsverksemder som er særleg hardt råka av koronapandemien.

Kriterium for å søke og søknadsfrist vert oppdatert på den enkelte kommune si heimeside etterkvart som dette er klart.

 • Ørsta kommune – søknadsfrist 30. mars 2021
 • Volda kommune – søknadsfrist 12. april 2021
 • Herøy kommune – søknadsfrist 30. mars 2021
 • Ulstein kommune –
  • kommunal kompensasjonsordning – fortløpande handsaming til fondet er tomt – ope for søknad frå tysdag 23.mars klokka 14
  • kommunalt næringsfond – ope for søknad frå tysdag 23.mars klokka 14. Første søknadsfrist er 1. april
 • Hareid kommune – søknad via Regional forvaltning.no
  • ekstraordinært kommunalt næringsfond 2021, Covid-19
  • kommunalt næringsfond 2021 – sjå retningslinjer her – løpande søknadsfrist

Ein del støtteordningar vert også utlyst på Regionalforvaltningen.no

Saka vert oppdatert. Sist oppdatert 29.03.2021

Klikk her for utskriftsvennleg versjon