Representasjon

Fagstoff  –  Representasjon

(Kilde: Liknings-ABC (utdrag), oppdatert 12.03.2019)

Hovedregel

Kostnader til representasjon skal føres på konto «Representasjon uten skattefradrag». Dette gjelder f.eks. bevertning av kunder og andre forretningsforbindelser og selv om bevertning skjer i utlandet.

Hva er representasjon?

Representasjon er tiltak som henvender seg utad til personer, bedrifter mv. som ikke er knyttet til bedriften. Kostnader til tiltak som bare henvender seg til personer knyttet til bedriften som eier, ansatt, styremedlem, aksjonær mv., er ikke representasjon.

Unntak for enkel bevertning av kunder
Næringsdrivende kan likevel gis fradrag for kostnader i form av en beskjeden bevertning av kunder eller forretningsforbindelser dersom alle følgende betingelser er oppfylt:

  • kostnadene ved servering på spisested utenfor arbeidsstedet ikke overstiger kr 474 per person (2018)
  • det ikke serveres brennevin
  • kostnaden må knytte seg til virksomheten
  • bevertningen finner sted på arbeidsstedet eller hvis det ikke er kantine eller annen rimelig serveringsmulighet der, på spisested i nærheten
  • bevertningen finner sted i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjon av varer

Når kostnader til bevertning av forretningsforbindelser er fradragsberettiget etter vilkårene ovenfor, kan det også kreves fradrag for kostnader vedrørende eier, ansatt, styremedlem o.l. som deltar i bevertningen.

Brennevin
Dersom det serveres brennevin er ingen av kostnadene til bespisningen fradragsberettiget. Dette gjelder da også kostnadene til mat mv.

Overskridelse av beløpsgrensen
Dersom kostnadene per person overstiger beløpsgrensen er ingen del av kostnadene fradragsberettiget. Dette gjelder også den delen av kostnadene som er under beløpsgrensen.

Avgrensning av representasjon mot andre kostnader

Personer knyttet til bedriften – generelt
Som knyttet til bedriften anses eier, ansatte, styremedlemmer i aksjeselskap, aksjonærer samt revisor. Eksterne aktører, som f.eks. regnskapsførere, konsulenter, forhandlere, leverandører og selgere, anses ikke som knyttet til bedriften dersom de er selvstendig næringsdrivende og ikke ansatte i bedriften.

Bevertning på møter, tilstelninger, julebord o.l. for de ansatte, eventuelt med ektefeller, er ikke representasjon, se  Velferdstiltak. Bevertning på styremøter, bedriftsforsamlinger eller generalforsamlinger, anses heller ikke som representasjon. Fradrag gis i disse tilfeller bare for kostnader vedrørende personer som har rett til å være tilstede i kraft av sitt verv og bare for kostnader som etter forholdene må anses som rimelige.

Gavegjenstander
Kostnader til gaver til forretningsforbindelser, deres familie eller ansatte, skal i utgangspunktet behandles som representasjon. I visse tilfeller kan kostnadene likevel være fradragsberettiget som reklamekostnad. Om hva slags gavegjenstander som godtas som reklame, se Reklamekostnader

Oppmerksomheter/gaver til forretningsforbindelser
Oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser i form av blomster, konfekt, kake, vin, brennevin eller lignende er fradragsberettiget med en beløpsgrense på kr 260 (2018). Overstiger kostnaden beløpsgrensen, skal kostnaden registreres som «Gaver uten skattemessig fradrag». Kranser ved dødsfall er fradragsberettiget og uten beløpsgrense.

Regnskapsføring/bilag
For bevertningskostnader som er fradragsberettiget må det spesifiseres hvor og til hvilken tid bevertningen har funnet sted, samt hvem som har deltatt og navn på virksomheten som personen representerer.