Gode e-løysingar

Tenestene våre: Gode elektroniske løysingar

Den tradisjonelle rekneskapsføringa er ein viktig del av tenestetilbodet vårt, men like sentralt er det å kunne tilby eit utvida og tett samarbeid med kundane våre.

Rekne AS er tidleg ute med å ta i bruk ny teknologi som kan effektivisere bilagshandteringa. Vi tilbyr derfor ei skybasert løysing med tilgang til tal og rekneskap i sanntid. Dette gir oss eit unikt grunnlag for å kunne gi deg løpande oppdatering og råd når du skulle trenge det.

Ved bruk av det komplette skybaserte rekneskapssystemet vil du som kunde få følgjande fordelar:

  • Full oversikt – alt på ein stad med oppdateringar i sanntid
  • Elektronisk bilagsmottak med automatisk fakturatolking
  • Papirlaus bilagsflyt med godkjenning og betaling av faktura
  • Automatisk innhenting og bokføring av innbetalingar frå bank
  • Sende tilbod, ordre og faktura via pdf, EHF eller eFaktura
  • Enkle og intuitive rapportar

Sist, men ikkje minst; du kan logge deg på rekneskapssystemet når og kvar du vil, også med mobil.

Geir viser her kor enkelt det er å logge seg på rekneskapssystemet på mobil. Ingen PC kom til skade under fotograferinga.